Είστε εδώ

Η Ελληνική Εταιρεία Δερματοχειρουργικής, Laser και Αισθητικής Δερματολογίας ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1991 για να προωθήσει την υψηλή ποιότητα στον χειρουργικό τομέα της δερματολογίας και να βελτιώσει το επίπεδο φροντίδας των ασθενών.

Η Δερματοχειρουργική είναι ο τομέας της δερματολογίας που ασχολείται με τη διάγνωση, τη χειρουργική και αισθητική θεραπεία των νοσημάτων του δέρματος, των μαλλιών και των νυχιών, π.χ. τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου του δέρματος ή την ανανέωση του γηρασμένου δέρματος.

Η Εταιρία αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο και διαρκώς αυξανόμενο αριθμό δερματολόγων. Έχει σκοπό να προάγει και να υποστηρίζει την επιστημονική έρευνα στον τομέα της χειρουργικής και αισθητικής του δέρματος.

Η ΕΕΔΧ προσφέρει διαρκή επιμόρφωση-μετεκπαίδευση των ενδιαφερόμενων δερματολόγων, προωθεί θεσμικά ζητήματα και προσφέρει ενημέρωση του κοινού. Συνεργάζεται με την Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρία και με εταιρίες συγγενών ειδικοτήτων. Έχει άμεση επαφή με διεθνείς συγγενείς εταιρίες.