Είστε εδώ

Κατά τη λιποαναρρόφηση, ο χειρουργός χρησιμοποιεί έναν κοίλο σωλήνα που ονομάζεται κάνουλα για να αφαιρέσει θυλάκους από περίσσεια λίπους από διάφορα σημεία του σώματος.