Είστε εδώ

Στην κρυοχειρουργική, χρησιμοποιείται υγρό άζωτο για να αφαιρεθούν οι δερματικές εκβλαστήσεις, να σβηστούν οι γεροντικές κηλίδες και να αντιμετωπιστούν τα βασικοκυτταρικά και ακανθοκυτταρικά καρκινώματα πρώιμου σταδίου.