Είστε εδώ

Μέλος της Εταιρείας μας μπορεί να γίνει κάθε Ελληνας ή αλλοδαπός ιατρός Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, που ασκεί νόμιμα στην Ελλάδα την Ειδικότητα της Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, καθώς και κάθε Έλληνας, που ασκεί νόμιμα την ίδια ειδικότητα στην Κύπρο.

Για να γίνεται μέλος στην Ελληνική Εταιρεία Δερματοχειρουργικής θα πρέπει πρώτα να εκδηλώσετε ενδιαφέρον αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα:

Προσωπικά Στοιχεία
Επαγγελματικά Στοιχεία
Πράξεις Δερματοχειρουργικής
Πράξη*Έτη Προϋπηρεσίας*
Στοιχεία Εκπαίδευσης
Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Σχολή*Έτος Αποφοίτησης*
Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα από 2 MB.
Επιτρεπτές επεκτάσεις αρχείων: gif jpg jpeg png pdf.
Συστήσαντες
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, βεβαιώνω την ακρίβεια και αλήθεια των δηλούμενων στοιχείων μου.