Είστε εδώ

Στο γνωστικό αντικείμενο του δερματολόγου εμπίπτει η αξιολόγηση και αντιμετώπιση κλινικών σταδίων τόσο της επιφανειακής όσο και εν τω βάθει φλεβικής ανεπάρκειας όπως είναι οι ευρυαγγείες, η δερματίτιδα  εκ στάσεως, τα φλεβικά έλκη και η λιποδερματοσηλήρυνση.

Αρκετοί δερματολόγοι υπήρξαν πρωτοπόροι στη φλεβολογία στις Ηνωμένες Πολιτείες  και Ευρώπη και εξακολουθούν να συμβάλλουν ενεργά στην ανάπτυξη αυτού του πεδίου.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός αυτό, αποτελεί φυσικό επακόλουθο και αναγκαία εξέλιξη οι δερματολόγοι να ενσωματώσουν την φλεβολογία στην πρακτική τους.

Ωστόσο, αυτό απαιτεί  εκπαίδευση και ενσωμάτωση νέων δεξιοτήτων τόσο στο πεδίο της διάγνωσης όσο και των ιατρικών πράξεων.

Η φλεβολογία είναι ένας κλάδος που φέρνει πολύ αρμονικά δύο κορυφαίες ιατρικές ομάδες τους δερματολόγους και αγγειοχειρουργούς σε απόλυτη συνεργασία.

Απο την μία πλευρά η εμπειρία των δερματολόγων στην αξιολόγηση και αντιμετώπιση δερματολογικών σημείων της χρόνια φλεβικής ανεπάρκειας και απο την άλλη η εμπειρία των αγγειοχειρουργών στην αξιολόγηση και χειρουργική παρέμβαση συμβάλλουν στη πλέον ολοκληρωμένη (lege artis) αντιμετώπιση περιστατικών. 

Σκοπός μας είναι να γίνει η φλεβολογία πιο ελκυστική και πάλι στους δερματολόγους προσφέροντας τη καλύτερη δυνατότητα εκπαίδευσης Ευρωπαϊκών προδιαγραφών

Επιστολή  προς τους Έλληνες Δερματολόγους-Αφροδισιολόγους  -  3-7-2018

Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΛΕΒΟΛΟΓΩΝ                                                                                                                                                  

Την Άνοιξη του 2014 ξεκίνησε στις Βρυξέλλες η δημιουργία του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΛΕΒΟΛΟΓΩΝ. Η  Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Δερματοχειρουργικής (Ε.Ε.Δ.Χ.), η οποία ανήκει στα ιδρυτικά μέλη. Το μητρώο έχει ενταχθεί πρόσφατα σε ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ για την καταγραφή των ιατρών και επαγγελματιών, οι οποίοι ασχολούνται με τη Φλεβολογία.  Σήμερα, συμμετέχει ένας αριθμός Ευρωπαϊκών χωρών και η λίστα συνεχώς διευρύνεται. Oι στόχοι είναι:

Επιστολή  προς τους Έλληνες Δερματολόγους-Αφροδισιολόγους

3-7-2018

Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΛΕΒΟΛΟΓΩΝ                                                                                                                                                  

Την Άνοιξη του 2014 ξεκίνησε στις Βρυξέλλες η δημιουργία του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΛΕΒΟΛΟΓΩΝ. Η  Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Δερματοχειρουργικής (Ε.Ε.Δ.Χ.), η οποία ανήκει στα ιδρυτικά μέλη. Το μητρώο έχει ενταχθεί πρόσφατα σε ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ για την καταγραφή των ιατρών και επαγγελματιών, οι οποίοι ασχολούνται με τη Φλεβολογία.  Σήμερα, συμμετέχει ένας αριθμός Ευρωπαϊκών χωρών και η λίστα συνεχώς διευρύνεται. Oι στόχοι είναι:

  1. Η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Μητρώου Φλεβολόγων.

  2. Η εναρμόνιση του τρόπου εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με κοινά και υψηλού επιπέδου προγράμματα εκπαίδευσης και πιστοποίησης.

  3. Η δημιουργία διαδικτυακών μαθημάτων με αντικείμενο την Φλεβολογία, από τις αρχές του2019.

  4. Η αναγνώριση στην Ευρώπη του επαγγελματικού προφίλ του Φλεβολόγου.

Όλοι γνωρίζουμε τις διαφορές που υπάρχουν στις διάφορες χώρες της Ευρώπης όσον αφορά στο γνωστικό αντικείμενο, την εκπαίδευση και τις επαγγελματικές ιδιαιτερότητες. Σκοπός του μητρώου είναι η καταγραφή αυτών των διαφορών, η θέσπιση κοινών Ευρωπαϊκών πλαισίων στο γνωστικό αντικείμενο και η βελτίωση της εκπαίδευσης.

Το μητρώο δεν απευθύνεται σε μια συγκεκριμένη ειδικότητα. Μπορούν να εγγραφούν ιατροί  διαφορετικών ειδικοτήτων, όπως δερματολόγοι, αγγειοχειρουργοί, φλεβολόγοι κ.ά. Σε κάθε χώρα υπάρχει το εκπαιδευτικό συντονιστικό όργανο, το οποίο συνεργάζεται με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Στην τελευταία συνάντηση που έγινε στις Βρυξέλλες, η Ελλάδα συμμετείχε στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η επόμενη συνάντηση των αντιπροσώπων θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουλίου 2018, στην Timisoara της Ρουμανίας.

Συντονιστής στην επιτροπή υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Μητρώου Φλεβολόγων είναι ο καθ. Giuseppe Genovese. Την Ελλάδα, από την ιδρυτική συνεδρία στις Βρυξέλλες, εκπροσωπεί το μέλος του Δ.Σ. και  επίτιμος πρόεδρος της Ε.Ε.Δ.Χ. Ζώης Πολυζώης, ο οποίος είναι μέλος της ανωτέρω επιτροπής υλοποίησης και της επιστημονικής επιτροπής επεξεργασίας προγραμμάτων εκπαίδευσης του Μητρώου.

Β. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΛΕΒΟΛΟΓΩΝ

Το ενδιαφέρον των Ελλήνων Δερματολόγων για τη Φλεβολογία ξεκινά 25 χρόνια πριν, με τα σεμινάρια της Ε.Ε.Δ.Χ.. Αντικείμενο είχαν τη σπουδή της ανατομίας, της φυσιολογίας, τις αιτίες των παθήσεων του φλεβικού συστήματος των κάτω άκρων και όλες τις νεότερες διαγνωστικές μεθόδους της φλεβικής ανεπάρκειας που σχετίζονται με την δερματίτιδα εκ στάσεως. Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί στα έλκη και στις ευρυαγγείες.

Τα σεμινάρια πάντα συνόδευαν πρακτικές εφαρμογές σκληροθεραπείας ή laser. Με πολύ μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία, το 2007, διοργανώθηκε στο Πόρτο Χέλι το 5o Μεσογειακό συνέδριο Φλεβολογίας. Τελευταία πρακτική εφαρμογή έγινε στα πλαίσια του συνεδρίου μας τον περασμένο Φεβρουάριο 2018. Σε όλα τα σεμινάρια συμμετείχαν ξένοι και Έλληνες εκπαιδευτές με βασικό εκπαιδευτή, πάντα, τον καθηγητή Giuseppe Genovese, επίτιμο πρόεδρο της Ιταλικής Εταιρείας Φλεβολογίας (SIF-Societa Italiana di Flebologia), στον οποίον έχει απονεμηθεί ο τίτλος του επίτιμου προέδρου της Ε.Ε.Δ.Χ..

Εδώ οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι η δερματίτιδα εκ στάσεως, οι ευρυαγγείες των κάτω άκρων καθώς και η αντιμετώπιση τους με σκληροθεραπεία έχουν άμεση σχέση με το δέρμα (από το 1938 μας είναι γνωστό πως εφαρμογές της σκληροθεραπείας γίνονταν στο Δερματολογικό τμήμα του Νοσοκομείου Saint-Louis στο Παρίσι) και επομένως, εμπίπτουν στο γνωστικό μας αντικείμενο. Επίσης, συσκευές laser (Nd:YAG) για την αντιμετώπιση των ευρυαγγειών, είναι κατ’ εξοχήν laser των δερματολόγων. Φυσικά, η φλεβική ανεπάρκεια καθώς και η αντιμετώπιση παθήσεων μεγαλυτέρων φλεβών, εμπίπτει στο αντικείμενο και  άλλων ειδικοτήτων.

Το Ελληνικό Μητρώο θα καταγράψει τους Έλληνες Δερματολόγους που ασχολούνται με το ανωτέρω αντικείμενο, θα αξιολογήσει το επίπεδο γνώσεων, θα προγραμματίσει και θα υλοποιήσει σεμινάρια ή, στην καλύτερη των περιπτώσεων, μετεκπαιδευτικά προγράμματα.

Εγγραφή στο Ελληνικό Μητρώο Φλεβολόγων

Η επίσημη έναρξη λειτουργίας του Ελληνικού Μητρώου Φλεβολόγων έγινε στο  σεμινάριο της Ε.Ε.Δ.Χ. στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος όπου, 59 Έλληνες δερματολόγοι εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας αιτήσεις και έντυπο εγγραφής.

Οι διαδικασίες εγγραφής και αξιολόγησης των αιτήσεων θα εναρμονιστούν με τις αντίστοιχες διαδικασίες των άλλων ευρωπαϊκών χωρών μελών του Ευρωπαϊκού Μητρώου Φλεβολόγων. Στο Ελληνικό Μητρών Φλεβολόφων θα μπορεί να εγγραφεί κάθε Έλληνας δερματολόγος, με διαδικασία που θα ανακοινωθεί από την ιστοσελίδα μας σύντομα. Φυσικά, δύνανται να εγγραφούν αγγειοχειρουργοί και άλλες συναφείς ειδικότητες.

Εκπαιδεύσεις-σεμινάρια Φλεβολογίας

Στις αρχές του 2019  προβλέπεται η έναρξη διαδικτυακών μαθημάτων Φλεβολογίας από το Ευρωπαϊκό Μητρώο Φλεβολογίας. Θα έχουν την δυνατότητα να τα παρακολουθήσουν όσοι Έλληνες δερματολόγοι ενδιαφέρονται.

Σημειώνεται ότι, εφόσον το Ευρωπαϊκό Μητρώο Φλεβολόγων είναι ενταγμένο στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+, εκτιμούμε ότι το κόστος της εκπαίδευσης των Ελλήνων Δερματολόγων θα μπορέσει να καλυφθεί .

Το πρόγραμμα  εκπαίδευσης-σεμιναρίων θα ανακοινωθεί σύντομα.

Το Δ.Σ της Ε.Ε.Δ.Χ. συμμετέχει στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μητρώου Φλεβολόγων. Στην Ελλάδα έχει οριστεί το προσωρινό συντονιστικό όργανο που αποτελείται από τον Ζ.Πολυζώη, τον καθ. Δ. Ιωαννίδη, τον Α. Μπραζιώτη, τον Κ. Νεαμονιτό, τον Χ. Ζωγραφάκη και την Ι.Παντελάκη.

Η Ελληνική Εταιρεία Δερματοχειρουργικής έθεσε έμπρακτα τις βάσεις. Όμως συνάδελφοι, το παραπάνω αισιόδοξο σχέδιο προκειμένου να υλοποιηθεί, χρειάζεται ακόμα την αποδοχή και τη συμμετοχή σας.

Για την συντονιστική επιτροπή

Ζώης Πολυζώης

(Επ. πρόεδρος της Ε.Ε.Δ.Χ.

Μέλος του συντονιστικού οργάνου του Ευρωπαϊκού Μητρώου Φλεβολογίας)

 

Πληροφορίες:

Από την γραμματέα  της Ε.Ε.Δ.Χ.: K. Γκουντάρα τηλ: 6974144883

Mail: hellenicsds@gmail.com

Site: Ελληνική Εταιρεία Δερματοχειρουργικής, ( Φλεβολογία ).