Είστε εδώ

Η Ελληνική Εταιρεία Δερματοχειρουργικής, Laser και Αισθητικής Δερματολογίας εκφράζει εμπράκτως δια της παρούσης αναρτήσεως την λύπη τόσο της Προέδρου όσο και των Μελών του Δ.Σ. προς το πρώην μέλος και συνάδελφο Ιατρό – Καθηγήτρια Δερματολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών κα Ευσταθία Πασματζή του Στυλιανού διότι εκ παραδρομής του συστήματος της Google αναρτήθηκε στο διαδίκτυο ότι «διεγράφη από μέλος της Εταιρείας μας» ενώ το ορθό είναι ότι προ 22 ετών είχε η ίδια υποβάλει την αίτησή της για παραίτηση ένεκα προσωπικών της λόγων και για διαγραφή της από τα μητρώα των μελών της Εταιρείας μας. Η επισήμανση λαμβάνει χώρα προς αποκατάσταση εσφαλμένων εντυπώσεων των επισκεπτών του ιστοτόπου μας καθώς η ανωτέρω Ιατρός δεν υπέπεσε ποτέ σε μεμπτή συμπεριφορά ούτε παραβίασε τους καταστατικούς σκοπούς της Εταιρείας μας.

Λέξεις Κλειδιά: