Είστε εδώ

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 
Πέμ, 02/09/1999

Σεπτέμβριος 1995- Βουδαπέστη – Συνέδριο ISDS (Διεθνής Εταιρεία Δερματοχειρουργικής)

Παράδοση αίτησης ΕΕΔΧ (Ελληνική Εταιρεία Δερματοχειρουργικής) υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο Γ.Σγούρο και τον Γενικό Γραμματέα Κ.Νούτση στον Ιδρυτή-Πρόεδρο της ISDS Perry Robbins (New York – USA) περί υποψηφιότητας της ΕΕΔΧ για την διοργάνωση του 20ου Συνεδρίου 1999. 

20ο Συνέδριο ISDS – Αθήνα 1-5 Σεπτεμβρίου 1999 – Intercontinental Hotel

(W.Hanke – Δ.Ντάσιου, Πρόεδροι Συνεδρίου)

Κατάλογος Ξένων Ομιλητών και Θέματα

Leihgeb-Italy ---------------------------------------------------------------Pig’s foot, Flaps and Grafts

Landi-Italy--------------------------------------------------------------------------------------Cryosurgery

Field-USA--------------------------------------------------------Wound repair with Flaps and Grafts

AlkalayIsrael / Robbins–USA --------------------------------------- Mohs Micrographic Surgery

Letessier–France / Rosio–USA -------------------------------------------- Laser CO2 Resufrasing

Gold–USA ---------------------------------------------------------------------------------- Laser Epilation

Fournier–France --------------------------------------------------------------------------Blepharoplasty

Goldberg–USA -------------------------------------Laser for Tatoo pigmented-Vascular Lessions

Marini–Italy ----------------------------------------------------------- Laser Resurfasing CO2-Erbium

Namias–France -------------------------------------------------------------------------- Blepharoplasty

Lask-USA / Weiss–USA----------------------------------- Non Ablative Laser Skin Rejuvenation

Karam-Lebanon ---------------------------------------------------------------------- Chemical Peelings

Payne–England ---------------------------------------------------------------- Fillers-Botulinum Toxin

Picoto–Portugal --------------------------------------------------------------------------- Dermabrasion

Sommer–Germany -------------------------------------------------------------------------- Liposuction

Kohn–Canada --------------------------------------------------------------------- Hair Transplantation

Fournier–France -------------------------------------------------------------------------------- Lipofilling

Genovese–Italy ----------------------------------------- Phlebology, Sclerotherapy, Phlebectomy

Goldberg-USA / Marini-Italy -------------------------------------------------Lasers in Dermatology

Zupko-USA /Mandelbaum-Brasil --------------------------------------------------- Office Efficiency

Pollack-Canada/Field–USA/Monheit-USA --------------------------------------------- Liposuction

Sadic-USA /Kohn–Canada -------------------------------------------------------Hair Transplantation

Benedetto-USA/Elson–USA/Hefnawi-Egypt----------------------------------Facial Rejuvenation

Neumann–Nederlands /Weiss–USA -----------------------------------------------------Phlebology

Alkalay-Israel / Whitaker–USA----------------------------------------------------- Repair of wounds

Weiss–USA / Neumann–Nederlands --------------------------------Sclerotherapy - Phlebology

Pinski-USA/Pollack-Canada---------------------------------------------------- Begining Liposuction

Camps-Spain/Candiani-Mexico/Contijo-Brasil/Robbins-USA/Sattler-Germany

Rusciani-Italy/Pollack-Canada/Hanke-USA------Problems Solving in Dermatologic Surgery

Ackerman-USA---Dermatologic Surgery cannot be competently without Dermatopathology

Panagiotakos-USA-----------------------------------------------------------------Hair Transplantation

Monheit-USA/Karam-Lebanon---------------------------------------------------- Chemical Peeling

Elson-USA/Namias-France ----------------------------------------------------Tissue Augmentation

Robbins-USA/Zilinski-Israel-----------Cutaneous Oncology, Mohs Surgery, Reconstruction

Tovo-Brasil/Neumann—Nederlands/Hanke-USA------------------------Free Communications

Camps-Spain------------------------------------------------------------------------------------State of Art

Goldberg-USA-----------------------------------------------------------------------------------------Lasers

Fournier-France--------------------------------------------------------------------------------Liposuction

Elson-USA--------------------------------------------------------------------------Tissue Augmentation

Zilinski-Israel/Conejo Mir-Spain-------------------------------------Repair with Flaps and Grafts

Tovo-Brasil/Weiss-USA--------------------------------------------------Phlebology – Sclerotherapy

Rusciani-Italy/Ginzburg-Israel--------------------------------------------------Hair Transplantation

Fournier-France--------------------------------------------------------------------------------Liposuction

Sattler-Germany/Hanke-USA ------------------------------------------------------------- Liposuction

Contijo-Brasil/Papadopoulos-USA----------------------------------Mohs Micrographic Surgery

Elson-USA/Benedetto-USA---------------------------------------------------Fillers-Botulinum Toxin

Haneke-Germany-----------------------------------------------------------------------------Nail Surgery

Camps-Spain/Costa-Brasil-----------------------------------------------------------Chemical Peeling

Monheit-USA/Candiani-Mexico-----------------------------------------------------Chemical Peeling

Goldberg-USA---------------------------------------------------------Laser Erbium, YAG Resurfacing

Fratila-Germany/Brauner-USA-----------------------------------------------Laser CO2 Resurfacing

Pola-Switzerland ------------------------------------------Laser for Tatoos, Pigmentary Disorders

Mellette-USA/Conejo Mir-Spain-------------------------------------------Repair of Nasal Defects

Mandelbaum-Brasil/Fratila-Germany----------------------------------------Lasers in Resurfacing

Field-USA/Contijo-Brasil---------------------------------------------------------------Flaps and Grafts

Sadic-USA---------------------------------------------------------------------------------Hair Restoration

Camps-Spain----------------------------------------------------------------------------------What is new

Zupco-USA--------------------------------------------------Practice Managment in new Millenium

Candiani-Mexico/Pollack-Canada-------------------------------Cosmetic Dermatologic Surgery