Είστε εδώ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, LASER ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ»

Κατόπιν της από 20/12/2021 απόφασης του Δ.Σ. καλούνται τα μέλη του σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, LASER ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» σε Γενική Συνέλευση (Απολογιστική) την 22/1/2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 μμ, στα γραφεία της έδρας του σωματείου (οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 36 – Αθήνα), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Απολογισμός πεπραγμένων διετίας από το απερχόμενο Δ.Σ. ανά έτος.

2. Οικονομικός απολογισμός διαχείρισης, αφού αναγνωσθεί η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

3. Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων για τη νέα χρήση. 

4. Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής.

5. Προκήρυξη και έναρξη διαδικασίας αρχαιρεσιών.

6. Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων για τις προσεχείς εκλογές του Δ.Σ και της Ε.Ε.

7. Ανακήρυξη νέων μελών (τακτικών/πρόσεδρων).

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται τα μέλη της Ένωσης, χωρίς δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 30/1/2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 πμ στα γραφεία της έδρας του σωματείου (οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 36 – Αθήνα).

Η ενεργή παρουσία όλων μας είναι απαραίτητη.

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ε.Ε.Δ.Χ.

Η Πρόεδρος                                       Ο Γεν.Γραμματέας  

Ευρυδίκη Κυριαζή-Τάχου                 Νικόλαος Γ. Αποστολάκης

                                                                                             

 

 

 

 

 

Συνημμένα Αρχεία: